Politika jakosti

Vedení organizace Pavel Haase, jejímž hlavním zaměřením jsou stavební práce se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti stavebních prací. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí, zlepšení kvality, BOZP, prevenci úrazů a nemocí z povolání se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.


Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti Pavel Haase tyto zásady:

  • Přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ISO 9001 a ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
  • Plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
  • Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
  • Neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií.
  • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.
  • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
  • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
  • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
  • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně.

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad enviromentální politiky a jsou pravidelně školeni.


Kontakt

Stavební firma HAASE s.r.o.


Sídlo firmy:
Vítězná - Kocléřov 138
544 01 Dvůr Králové nad Labem
E-mail: stavby@haasepavel.cz
Tel./fax.: 499 329 675
Mobil: 603 926 666, 604 172 142
Ukázat na mapě...

foto

Prodejna stavebnin:
Vítězná - Kocléřov 11
544 01 Dvůr Králové nad Labem
E-mail: stavebninyhaase@mkinet.cz
Tel./fax.: 499 395 121
Mobil: 734 336 561
Ukázat na mapě...

foto1

Mapa